Hokuto-no-Ken—Finishing-Move

Kenshiro performing Hokuto Hyakuretsu Ken on Shin